O nas

OBRAZ-DOFILMUSpółdzielnia Socjalna REDUAR została utworzona przez dwa podmioty prawne: Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Alojzów i Okolic. Powstaliśmy w ramach projektu pt.: „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na Południowym Mazowszu”, realizowanego przez Fundację FUNDUSZ WSPÓŁPRACY i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jesteśmy przedsiębiorstwem, które oprócz celów biznesowych realizuje również cele społeczne, w tym cele związane z integracją zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Działamy, by nieść pomoc potrzebującym, wspierać rodziny w edukacji dzieci, a także rozwijać wrażliwość na sztukę wśród społeczności lokalnej. Prowadzimy działalność w trzech obszarach: rehabilitacja, edukacja przedszkolna i opieka nad dziećmi oraz pracownia artystyczna, w ramach której produkujemy różne wyroby rękodzielnicze oraz zdobienia  przedmiotów wykonane  techniką decoupage.

Wybór  obszarów naszej działalności to połączenie doświadczeń, kompetencji, pasji i zainteresowań wszystkich pracowników przy jednoczesnej analizie oczekiwań otoczenia. Jesteśmy częścią naszej społeczności lokalnej, znamy jej potrzeby i chcemy im wyjść naprzeciw. Pragniemy aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym naszego regionu oraz mieć realny wpływ na rozwój rynku lokalnego.

Nasi pracownicy to osoby wykwalifikowane w swoich specjalnościach: czworo fizjoterapeutów, pedagog, artysta i instruktor techniki decoupage. Nasi pracownicy nieustannie pogłębiają swoją wiedzę oraz poszerzają zakres umiejętności uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach specjalistycznych.  Dzięki temu jesteśmy na bieżąco z najnowszymi trendami i gwarantujemy najwyższą jakość usług.